Små og store kommunikasjonsoppgaver løses for Aspelin Ramm. Alt fra gavekort og visittkort til en rekke rapporter, samt profilering på arbeidsklær.