Foliering av fasader er utmerkede informasjonsflater. Møller Eiendom, i likhet med mange andre eiendomsutviklere, benytter dette til å kommunisere kommende tilbud og aktiviteter, til folk som ferdes i området. Her et eksempel fra Harbitz Torg, før handel, service og spisesteder åpnet i 2020. Designet baserer seg på de kommende aktørenes profilering, pakket enhetlig inn i Harbitz Torg sitt blomstrende mønster.