Åpnings-event våren 2018 for Norges nye arena for helseinnovasjon. Arrangementene ble først og fremst annonsert på SoMe, men behovet for en helhetlig visuell profilering er ikke noe mindre av den grunn.
Gardermoen Campus​​​​​​​