Siste tilskudd av bøker fra Hageselskapet. Boken er laget på bestilling fra Veidekket, som bruker den som velkomstgave til sine boligkunder. Redaksjonen i Hagetidend har stått for innholdet.