En presentasjon av en flott eiendom, med et hovedhus i senklassisk stil fra 1919 og parkanlegg på 11 mål.
Konsept: Designated, Paul H. Amble. Foto: Finn Ståle Felberg.