Norges største hagemagasin, med ti utgivelser i året. Utgis av Det norske Hageselskap. I 2007 vant Hagetidend Fagpressens designpris. Nå har vi nylig redesignet igjen.