Aspelin Ramm oppmuntrer Masterstudenter innen byutvikling til å søke om denne prisen, som kunngjøres årlig under konferansen Oslo Urban Arena. SisDesign utformer katalogen med bidragsytere og finalister.
Foto: Finn Ståle Felberg