Eiendomsutvikler med sans for kvalitet. Krav til førsteklasses prospekter på papir, som underbygger det gjennomførte designet i prosjektene forøvrig.
Konsept: Designated, Paul H. Amble.