Møller Eiendom sin storsatsing på Skøyen åpnet høsten 2020. Mye arbeid er lagt ned for å skape et levende strøkstorg for beboere, arbeidende og besøkende. En felles forståelse for hva som skal tilbys og gode visuelle føringer bidrar til god omdømmebyggingen. 
Arbeidet er utført i samarbeid med Designated, Paul H. Amble.